محصولات

معرفی

پلنر
(دفتربرنامه ریزی)

پلنرهای پری و پارسا، برای شما یک همراه خوب در مسیر زندگی بوده، لحظات زندگی را تحت مدیریت شما در می آورند و به شما برای رسیدن به خواسته هایتان کمک می کنند.

پیکسل، مگنت، جاسوئیچی

پیکسل های پری و پارسا با یادآوری مفاهیم انگیزشی، شما را در مسیر ارتقای زندگی همراهی می کنند.

ماگ

ماگهای سرامیکی با طرح های پری و پارسا، نوشیدن همراه با احساس خوب

بگ (کیسه مقوایی)

بگ های پری و پارسا با طرح زیبا